Opalens Samfällighetsförening

      

AKTUELLT


Till boende i Opalens Samfällighetsförening

Viktigt!!!


Varmvattnet kommer stängas av helt 230928 mellan 08:00-16:00 när man kopplar om till de nya rören.Till boende i Opalens Samfällighetsförening

Viktigt!!!

Avstängning värme  

Påbörjas 23-08-16 t.o.m 23-10-04

Värme är avstängd som ni vet. Varmvatten kommer också stängas av vid ett antal tillfällen då vi valt att även byta det vid vägen mellan Opalgången/Rubingången. Detta kommer ske dagtid är vår förhoppning.

Detta gäller i synnerhet de som har golvvärme med cirkulationspump installerad. Pumpen måste vara avstängd fortfarande annars skär den.

Efter avstängning när åtgärden är klar så skall man lufta sina element för att få fullgod värme igen. Vi återkommer med info om detta när åtgärden är fullföljd. 

Arbetet fortskrider enligt plan med mindre förseningar av leverans på material.

Vid frågor ring Kent Eriksson 0705352816

 


Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen vid Sörmlands leden/fotbollsplan.

Detta gäller även vid parkeringen vid grusplanen 

    Kommunen äger denna mark och har ringt och klagat.

 Välkommen till Opalens samfällighet

 

 

 Här bor man både centralt och nära till bad och skog. 

Tyresö kommun med omgivningar ger en stark kulturhistorisk upplevelse.

I Opalens samfällighet som ligger med cykel och promenad avstånd från centrum trivs både barn och vuxna.

Till samfälligheten hör ett stort parkområde med grönytor för picknick och lek. 

Våra lekplatser byggs om och renoveras stadigt, allt för att alla ska trivas.

Opalens samfällighet ägs gemensamt av samtliga 113 hushåll.

Välkommen till ett gemytligt bostadsområde i Öringe.

 

 

1211260