Opalens Samfällighetsförening

      

Ansvarsområden.Undercentralen

Jan Stålhammar

Rubingången 29

Garagen

Lars Jogedal

Rubingången 33

Lås, nycklar

Joakim Jogedal

Rubingången 32

TV-anläggning

Monica & Kent Eriksson

Rubingången 42

Allmän belysning

Helmut Pegel

Rubingången 57

Avräkning värme/vv

Carin Sahlin

Rubingången 28

Nyckelvärd Opalstugan

Erik Andersin

Rubingången 16

Nyckelvärd Rubinstugan

Charlotte Stenqvist

Rubingången 43

Nyckelvärd Rubinstugan

Joakim Jogedal

Rubingången 32

Parkgruppen "rabatter"

Annika Torwalls

Rubingången 26

Parkgruppen "rabatter"

Gunilla Rudberg

Rubingången 24

Parkgruppen "rabatter"

Nina Högrell

Rubingången 31

Parkgruppen "anläggning"

Per Westin

Rubingången 1

Parkgruppen "anläggning"

Joakim Jogedal

Rubingången 32

Parkgruppen "anläggning"

Thomas Gjällby

Ö. Strandväg 27