Opalens Samfällighetsförening

      

Möten/Arbetsdagar 

Städdag vår 2023

Lördag 6 Maj

 

Städdag sommar 2023

Lördag 26 Augusti


Städdag höst 2022

Lördag 14 Oktober