Opalens Samfällighetsförening

      

Information Opalen  

Vi skapade denna ideella organisation för att göra en skillnad i våra frågor och att informera människor runt hela världen om dem.