Opalens Samfällighetsförening

      

Nyckel lista 

 Hos nedanstående personer kan nycklar lånas vid behov.

OBS!. Gräsklippare och andra verktyg i förråden är endast till för klippning och skötsel av gemensamma buskar, träd, planteringar och grönytor m.m.


Stegar och Skottkärror går bra att låna och ska återställas så snart arbetet är klart.

Stegar används på egen risk. 

 

Trädgårdsförråd
Opalens samt Rubingången


Annika Thorwalls

Rubingången 26

Anneli Köhler

Rubingången 59

Gunilla Rudberg

Rubingången 24

Rubinstugan (pingislokalen):


Alexandra Dybeck

Rubingången 52

Tobias Gartne

 Rubingången 14

Ros-Marie Moberg

 Opalgången 16

 Opalstugan (festlokal):


 Erik Andersin

 Rubingången 16